Links

SuperheldReiki is een programma of methode om kinderen hun innerlijke kracht te laten ontdekken en ontwikkelen. Hiervoor zijn de vijf Reiki beginselen het uitgangspunt die hiervoor zijn omgezet in voor kinderen begrijpelijke taal. Voor meer informatie, kijk HIER.

Reiki praktijk Heel-Al. den Haag (Ypenburg): HEEL-AL

Radboud University, Nijmegen, the Netherlands: RADBOUD

Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap: NGG

Nederlandse Reiki-organisatie: Reiki Vereniging Cirkel

International Reiki organization: Reiki Home

European Reiki organization: ERG

International Reiki organization: The Reiki Association